องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) [ 1 พ.ค. 2567 ]6
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.หนองหญ้าขาว [ 28 ธ.ค. 2566 ]6
3 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]6
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]32
5 รายงานผลสำรวจน้ำเสีย [ 30 ก.ย. 2566 ]5
6 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจากระบบบันทึกข้อมูล Info [ 29 ก.ย. 2566 ]6
7 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ [ 6 ก.ย. 2566 ]44
8 การรายงานคุณภาพอากาศในเขตตำบลหนองหญ้าขาว [ 1 ก.ย. 2566 ]7
9 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]46
10 ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]50
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]77
12 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]6
13 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 5 ม.ค. 2566 ]7
14 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ เพื่อการลดขยะ และคัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน [ 3 ม.ค. 2566 ]9
15 ฐานข้อมูลตลาดในเขต อบต.หนองหญ้าขาว [ 3 ม.ค. 2566 ]5
16 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ [ 3 ม.ค. 2566 ]8
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]71
18 ประกาศเรียกประชุม สภา อบต.หนองหญ้าขาว สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]42
19 ประกาศเรียกประชุม สภา อบต.หนองหญ้าขาว สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]36
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]139
 
หน้า 1|2|3