องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]42
2 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]124
3 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]147
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]127
5 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]151
6 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู [ 1 ต.ค. 2563 ]124
7 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง ติดประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว [ 25 พ.ค. 2563 ]113
8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.2) [ 25 พ.ค. 2563 ]121
9 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง ติดประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค [ 25 พ.ค. 2563 ]134
10 รับสมัครบุคคลเพื่อ [ 26 พ.ย. 2562 ]168
11 ประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 12 พ.ย. 2562 ]108
12 ประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 12 พ.ย. 2562 ]122
13 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 16 มิ.ย. 2562 ]159
14 ลานกีฬาอเนกประสงค์ [ 7 ก.พ. 2562 ]135
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]281
16 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รั [ 10 ม.ค. 2561 ]132
17 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 20 ธ.ค. 2559 ]135
18 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 10 พ.ย. 2558 ]364
19 ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว [ 10 ส.ค. 2558 ]222
20 แบบ สรข.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดื [ 30 มิ.ย. 2558 ]221
 
หน้า 1|2