องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 10 ก.พ. 2566 ]49
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 9 ก.พ. 2566 ]47
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ก.พ. 2566 ]54
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล [ 12 ม.ค. 2566 ]44
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]50
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]43
7 มาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]43
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]143
9 แผนการบริหารและพัฒนาอัตรากำลัง พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]135
10 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 26 เม.ย. 2565 ]141
11 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 26 เม.ย. 2565 ]146
12 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]143
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]135
14 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนัก [ 1 ต.ค. 2563 ]276
15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]273
16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]268
17 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด [ 1 ต.ค. 2563 ]277
18 รายละเอียดแผนงาน [ 21 ต.ค. 2562 ]270
19 การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน [ 21 ต.ค. 2562 ]278