องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]7
2 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2569 [ 1 ก.พ. 2567 ]7
3 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]49
4 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]48
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]46
6 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]133
7 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]132
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]42
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]44
10 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีง 64 [ 1 ต.ค. 2563 ]265
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ล [ 1 ต.ค. 2563 ]268
12 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2562 ]268
13 แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว [ 4 ต.ค. 2561 ]264