องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การมอบหมายงานหน้าที่ราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน [ 22 มี.ค. 2565 ]119
2 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 10 มี.ค. 2565 ]117
3 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 25 ก.พ. 2565 ]116
4 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 25 ก.พ. 2565 ]120
5 การแบ่งงานและการมอบหมายงาหน้าที่ในสำนักปลัด [ 18 ม.ค. 2565 ]120
6 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้รับผิดชอบและรักษาการหัวหน้าส่วน/กอง/สำนัก [ 10 ม.ค. 2565 ]114
7 การแบ่งงานและการมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองคลัง [ 12 ก.ค. 2564 ]237
8 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้รับผิดชอบงาน [ 12 ก.ค. 2564 ]222
9 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 12 ก.ค. 2564 ]210
10 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 12 ก.ค. 2564 ]232
11 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน [ 12 ก.ค. 2564 ]218
12 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 12 ก.ค. 2564 ]218