องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 1 พ.ค. 2567 ]7
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]8
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน พ.ศ.2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]8
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]25
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]19
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 [ 1 ต.ค. 2566 ]7
7 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส (รอบเดือนต.ค.2565-มี.ค.2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]44
8 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]43
9 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]48
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 1 มี.ค. 2566 ]44
11 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]47
12 แนวปฏิบัติ Dos Donts [ 16 ม.ค. 2566 ]44
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 16 ม.ค. 2566 ]43
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 [ 3 ม.ค. 2566 ]5
15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]50
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]55
17 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]150
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]152
19 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]150
20 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]154
 
หน้า 1|2