องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ก.พ. 2567 ]13
2 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ก.พ. 2567 ]12
3 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง [ 5 ม.ค. 2567 ]12
4 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการรับแจ้งเรื่องราวร้อ [ 4 ม.ค. 2562 ]287
5 แบบคำร้องทั่วไป [ 8 ก.ค. 2553 ]271