องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 27 ม.ค. 2565 ]198
2 มอบหน้าที่การงานและมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 ม.ค. 2565 ]290
3 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ธ.ค. 2564 ]209
4 การรักษาราชการแทนปลัด/หัวหน้าส่วนราชการ [ 4 ก.พ. 2564 ]305
5 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน [ 22 ม.ค. 2564 ]230
6 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายก [ 9 ต.ค. 2562 ]192
7 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด/หัวหน้าส่วนราชการ [ 1 ก.ค. 2562 ]221
8 มอบอำนาจปลัดให้รองปลัด [ 15 ต.ค. 2561 ]233