องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 3 ม.ค. 2567 ]11
2 คู่มือการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่, งานบริหารทั่วไป [ 3 ม.ค. 2567 ]9
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 3 ม.ค. 2567 ]16
4 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2567 ]14
5 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2567 ]13
6 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 3 ม.ค. 2566 ]55
7 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]282
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]281
9 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท [ 2 ต.ค. 2562 ]284
10 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 2 ต.ค. 2562 ]265
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ล [ 2 ต.ค. 2562 ]280
12 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 2 ต.ค. 2562 ]277
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 4 ต.ค. 2560 ]304