องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอำเภอสีคิ้วระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่างๆ ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนคราชสีมา
  ทิศใต้: ติดต่อ ตำบลสีคิ้ว ,ตำบลลาดบัวขาว ,ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศตะวันออก ติดต่อ กุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลดอนเมือง ,ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา