องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ


“หนองหญ้าขาวน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ก้าวไกลการเกษตร ชุมชนสามัคคี”