ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ [ 6 ม.ค. 2564 ]
....................................................................................
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ [ 6 ม.ค. 2564 ]
....................................................................................
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔ [ 6 ม.ค. 2564 ]
....................................................................................
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ [ 6 ม.ค. 2564 ]
....................................................................................
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ [ 6 ม.ค. 2564 ]
....................................................................................
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ [ 5 ม.ค. 2564 ]
....................................................................................
ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต. [ 25 ก.ย. 2563 ]
....................................................................................
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว อบต. [ 23 ก.ย. 2563 ]
....................................................................................
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้ [ 15 ก.ย. 2563 ]
....................................................................................
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๖ [ 15 ก.ย. 2563 ]
....................................................................................