รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2566 ]
....................................................................................
แจ้งนัดวันประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปั 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 [ 29 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 [ 31 ส.ค. 2566 ]
....................................................................................
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2566 ]
....................................................................................
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 [ 1 พ.ค. 2566 ]
....................................................................................
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 4/2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]
....................................................................................
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 [ 2 ก.ย. 2565 ]
....................................................................................
รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.ย. 2565 ]
....................................................................................