องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประขาสัมพันธ์การรับชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลหนองหญ้าขาว
อบต.หนองหญ้าขาวกับประชาคมอาเซียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
ราคากลางการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพลดพุง ลดโรค ปี 2560
      

ชมรมสร้างสุขภาพตำบลหนองหญ้าขาว ได้ดำเนินโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรไร้พุงให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป และให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่อง...

 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพลดพุง ลดโ...
  โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลห...
  โครงการบริหารจัดการทองทุน ปี 2560
  โครงการส่งเสริมฟื้นฟูพัฒนาศักยาภาพผู้พิการและผู้สู...
  โครงการอนามัยวัยใส ใส่ใจตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปี 2560
  โครงการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อปี2560
  โครงการหญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้าน...
  โครงการฝากครรภ์คุณภาพน้ำหนักเด็กแรกคลอดผ่านเกณฑ์พั...
  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องความปลอดภัยการใช้ยาแ...
  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและผู้ป่...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองหญ้าขาว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
คลิปประวัติศาสตร์ พสกนิกรชาวไทยรวมพลังร้องเพลง “สร