องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประขาสัมพันธ์การรับชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลหนองหญ้าขาว
อบต.หนองหญ้าขาวกับประชาคมอาเซียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
   ประเพณีสงกรานต์ 2559  
      อบต.หนองหญ้าขาวสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559...

 งานวันเด็กแห่งชาติ 2559  
      งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559...


ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ 044-756622 โทรสาร 044-756623
CopyRight © 2011WWW.NONGYAKHAO.GO.TH . All Rights Reserved