องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประขาสัมพันธ์การรับชำระภาษี
ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลหนองหญ้าขาว
อบต.หนองหญ้าขาวกับประชาคมอาเซียน
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปี 2558
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
   โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปีงบประมาณ 2558  
      โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปีงบประมาณ 2558 ...

 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558  
      งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว...

ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
CopyRight © 2011WWW.NONGYAKHAO.GO.TH . All Rights Reserved